skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Unge_planlagt_Holmegaardshuset

GUL FLØJ


Unge 10-18 år planlagt ophold

Det pædagogiske behandlingsarbejde består primært i at støtte den unge i udviklingen hen imod et aktivt og givende teenager-, ungdoms- og voksenliv. Der arbejdes med mål og delmål for personlig, social og uddannelsesmæssig udvikling via udviklingssamtaler. Og der arbejdes pædagogisk med at understøtte og skabe et trygt og meningsfyldt ungdomsmiljø i afdelingen. De unge støttes bl.a. i madlavning, og der arbejdes generelt hen imod, at den unge bliver i stand til at kunne varetage det at bo for sig selv, hvis det overhovedet er muligt. Det er målet, at den unge deltager i skole- og uddannelsestilbud, og at den unge støttes i at opbygge et trygt netværk.

Udpluk af tilbud til den unge

  • Madlavning
  • Deltage i fritidsinteresser i klubber– fodbold, bordtennis mv.
  • Svømning
  • Lektiestøtte
  • Arrangementer ud ad huset – biograf, teater mv.
  • Sommerferierejser
  • Ungemøder
  • Samtaleforløb
Morgenbord På Holmegaardshuset
Morgenbord På Holmegaardshuset
Playstation_Holmegaardshuset
Aktivitet_motionsrum_på_Holmegaardshuset
Blomster_på_Holmegaardshuset
Aktivitet_klaver_Holmegaardshuset
Unge_akut_Holmegaardshuset
Unge_planlagt_Holmegaardshuset
Holmegaardshuset_gul-fløj
Morgenbord På HolmegaardshusetPlaystation HolmegaardshusetAktivitet Motionsrum På HolmegaardshusetBlomster På HolmegaardshusetAktivitet Klaver HolmegaardshusetUnge Akut HolmegaardshusetUnge Planlagt HolmegaardshusetHolmegaardshuset Gul Fløj

Gå tilbage til vores tilbud.

Back To Top