skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Unge_akut_Holmegaardshuset

GUL FLØJ


Unge 10-18 år akut anbragt

Den unge, der ankommer til Holmegaardshuset, har brug for at blive mødt i den krise, den unge befinder sig midt i. Derfor er den første tid præget af krisebehandlingsarbejde bestående af omsorg og relationsopbygning. Med relationsopbygningen og omsorgen i fokus afholdes de første udviklingssamtaler med den unge kort tid efter han/hun er ankommet. Der drøftes mål og delmål for den kommende tid med den unge. Det er et overordnet mål for de unge, at de bevarer kontakten til skolesystemet, hvis det overhovedet er muligt. Unge på Holmegaardshuset tilbydes den lokale folkeskole, heldagsskole, eller bibeholder tilknytningen til egen skole. I det sociale fællesskab i afdelingen bliver der lagt vægt på respekt for den unges integritet. Der er et tilbud om at være sammen i fællesskabet, og derved blive dygtigere til at indgå i sociale fællesskaber og danne venskaber, men den unge kan have gode grunde til ikke at ønske dette og det respekteres. Der lægges vægt på, at den unges værelse og omgivelser skal fremstå så hjemligt og personligt som muligt, og den unge støttes i at holde orden med respekt for hans/hendes smag og ønsker.

Udpluk af tilbud til den unge

  • Deltage i fritidsinteresser i klubber– fodbold, bordtennis mv.
  • Svømning for alle i lokal svømmehal
  • Lektiestøtte
  • Arrangementer ud ad huset – biograf, teater mv.
  • Sommerferierejser
  • Ungemøder
  • Samtaleforløb
Unge Planlagt Holmegaardshuset
Unge_planlagt_Holmegaardshuset
Morgenbord På Holmegaardshuset
Playstation_Holmegaardshuset
Aktivitet_klaver_Holmegaardshuset
Blomster_Holmegaardshuset
Aktivitet_motionsrum_på_Holmegaardshuset
Holmegaardshuset_gul-fløj
Græsker-lygte_Holmegaardshuset
Unge Planlagt HolmegaardshusetMorgenbord På HolmegaardshusetPlaystation HolmegaardshusetAktivitet Klaver HolmegaardshusetBlomster HolmegaardshusetAktivitet Motionsrum På HolmegaardshusetHolmegaardshuset Gul FløjGræsker Lygte Holmegaardshuset

Gå tilbage til vores tilbud.

Back To Top