skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Tilbudsportalen_Holmegaardshuset (1)

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er et værktøj, der hjælper sagsbehandlere med at finde det rette tilbud til personer, der har brug for hjælp. Registrering i Tilbudsportalen er lovpligtigt, og portalen er derfor også landsdækkende. Holmegaardshusets tilbud er offentlig tilgængeligt, og du kan læse om opholdsstedets målgrupper, arbejde og faglighed mm.

Alle oplysningerne på Tilbudsportalen er godkendt af Socialtilsynet Øst, der er den tilsynsførende myndighed. Det er ligeledes samme instans, der fører tilsyn med Holmegaardshuset.

Holmegaardshuset er vurderet af Socialtilsynet Øst til at opfylde betingelser og krav til at være godkendt efter § 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn. Holmegaardshuset er dermed anerkendt som et opholdssted, der støtter om lovgivningens formål.

Gå tilbage til “Samarbejde”.

Back To Top