skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Famile_Holmegaardshuset

Forældre & pårørende

Holmegaardshuset forsøger altid at skabe et sundt og tæt samarbejde med forældre og pårørende, når et barn anbringes. Det er en følelsesmæssig hård oplevelse for alle parter, og derfor er det vigtigt, at alle er indforstået med forløbet og processen fremover. Vi prioriterer derfor kommunikationen mellem os og forældre/pårørende højt og forsøger altid at være så åbne omkring vores socialpædagogiske arbejde som muligt.

Vi tager både akutte og planlagte ophold, og vi har stor succes med at hjælpe udvikle de unge på opholdsstedet.

Alle, der tager ophold på Holmegaardshuset, får tildelt en kontaktperson. Beboerne på opholdsstedet kan altid tage kontakt til denne person og tale om dét, vedkommende har på sinde.

Holmegaardshuset – Forældrekompetenceundersøgelse

Gå tilbage til “Samarbejde”.

Back To Top