skip to Main Content
Trøst_Holmegaardshuset

Den akutte anbringelse og kriseplan

Et menneske, der anbringes på et opholdssted, er som regel i krise, når han/hun ankommer. Krisen er kendetegnet ved eksempelvis vrede, angst for det nye, og en stor sorg over at være væk fra sit netværk og sine forældre, hvis det er et barn/ung vi taler om. Derfor har vi en kriseplan for de første 14 dage på Holmegaardshuset, som bl.a. indbefatter:

  • De første mange timer er der hele tiden personale omkring borgeren, der kan sørge for omsorgen både fysisk og mentalt
  • De første 14 dage af opholdet er der ekstra fokus på borgeren, og der stilles ikke krav til deltagelse i pædagogiske aktiviteter med mindre det er et ønske fra borgeren
  • Borgeren får tildelt 2 primærpædagoger, der er borgerens nærmeste kontakt- og omsorgspersoner
  • Vi arbejder intensivt med relationsopbygning og tillidsskabelse
  • Vi samtaler om det, der er sket for borgeren og arbejder med accept
  • Vi arbejder med den narrative samtale
  • Vi begynder at berøre borgerens mål og delmål for opholdet

Kontakt os for at høre mere om Holmegaardshusets sorg- og kriseplan.

Back To Top