skip to Main Content
Holmegaardshuset, bogreol, faglitteratur, faglige kompetencer

Kompetencer i Holmegaardshuset

At arbejde i det socialpædagogiske felt fordrer konstant faglig udvikling. På Holmegaardshuset ansættes pædagogisk personale, der har en solid erfaring med det socialpædagogiske område. Derudover har de ansatte mangfoldige uddannelser bag sig. Herunder oplister vi de uddannelser, der er repræsenteret via de ansatte.

Uddannelser hos personalet i Holmegaardshuset

 • ADHD kurser
 • Bachelor i Pædagogik
 • Cand. pæd. pæd. uddannelse
 • Cand.pæd. i pædagogisk antropologi
 • Den sociale videreuddannelse
 • Diplom i projektledelse
 • Diplom i kommunikation
 • Diplom i praktikvejledning
 • Diplom i læsevanskeligheder
 • Diplomkurser i sproglig udvikling og sprogstimulering
 • Den svære samtale
 • Diplom i ledelse
 • Diplomuddannelse i psykiatri
 • Dialogisk læsning
 • Ekstern supervision
 • Eksistentialistisk og krops psykoterapeut
 • Familiebehandling
 • Familieterapeuter
 • Førstehjælpskurser
 • ID psykoterapeut uddannelse
 • Inklusionskonsulent
 • Konflikthåndteringskurser
 • Kursus i æresrelaterede konflikter
 • Kollegial supervision
 • Kursus i sagsbehandling i offentlig administration
 • Magtanvendelse og forebyggelse af samme
 • Medicinhåndtering
 • Miljøterapeutuddannelse
 • Massøruddannelse
 • Musik- og idrætslærer
 • Modtagelse af tosprogede børn
 • Neropædagogiske diagnoser
 • Pædagogisk assistentuddannelse
 • Pædagogisk antroposofi
 • Rocker/bandekursus
 • Socialrådgiver
 • Socialformidler
 • Spædbarnsbehandler
 • Special og social pædagogiske diplommoduler
 • Uddannelse i livshistorier

Opkvalificering for alle ansatte – hvert år opkvalificeres alle medarbejdere. De har som minimum 40 lektioners undervisning, som afsluttes med en skriftlig prøve.

 • Neuropædagogisk uddannelse
 • Et-årig uddannelse i spædbarnspsykologi, samspilsbehandling, Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred
 • Børns sanser og sansemotoriske udfordringer
 • Dokumentation og målsætning
 • Narrativ og systemisk samtalepraksis
 • Konstruktivistisk pædagogik

Alle ansatte på Holmegaardshuset lever efter vores værdier, som kan findes i alle aspekter af vores arbejde.

Back To Top