skip to Main Content

Artikler og nyheder fra Holmegaardshuset

Forstander Gerda Bejder har skrevet en række artikler. Her kan du få et overblik over, og links til, artiklerne, der kan læses i sin fulde længde som indlæg på kommunikationsforum.dk

Holmegaardshuset - faglig integritet

Holmegaardshuset: Pædagogens faglige og personlige integritet er vital

12. marts 2018
At være pædagog sammen med særligt udsatte borgere betyder, at man skal være i stand til at kunne rumme borgerens frustration. Pædagogen er ofte skydeskiven for vrede, sorg og projektioner, som borgeren ofte ikke kan komme af med på andre måder, end at rette følelserne mod de mennesker, de er trygge ved og tættest på. Den slags situationer oplever Holmegaardshuset ofte.

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk

Holmegaardshuset - forældrekompetenceundersøgelse

Holmegaardshuset hjælper med livsvigtige forældrekompetenceundersøgelser

12. februar 2018
På Holmegaardshuset arbejder vi med familiebehandling i vores Familieafdeling. Familiebehandling har fokus på det samspil, der er imellem mor, barn og far, mor og barn, samt det samspil, der er imellem forældrene. Mest fokus er der dog på, at barnet får en god start på livet via god og kærlig omsorg fra forældrene og via et godt samspil, der er med til at udvikle barnets emotioner i en positiv retning. Derfor kan forældrekompetenceundersøgelser være nødvendige, mener Holmegaardshuset.

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk

Holmegaardshuset - Narrative samtale

Holmegaardshuset og den narrative samtale – Andre skaber ens identitet

6. februar 2018
En metode til at understøtte borgerens identitetsopbygning
En identitet er unik. Det karakteriserer os som individer, der adskiller os fra andre – men hvordan kan det så være, at vi ikke skaber vores egen? paradoksalt nok er det andre, der skaber vores identitet, mener Holmegaardshuset, som baserer sine tanker på førende socialkonstruktivistiske teoretikere. 

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk

Holmegaardshuset - Monica

Monica på Holmegaardshuset: “Jeg har lært så meget om opdragelse”

1. februar 2018
Monica har siden juni 2017 været hos Holmegaardshuset. Monica tog ophold under sin første graviditet for at forberede sig optimalt på fødslen og for at falde til ro også for barnets skyld.

Jeg nåede at ”falde på plads” inden min fødsel, og det var rart at være omgivet af omsorgsfulde mennesker”, fortæller Monica.

Monica fortæller videre, at det var rart og trygt at have professionelle omkring sig.

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk

Holmegaardshuset - familiekonstellation

Holmegaardshuset: ”Hvordan formidles og skabes en familie-/moderskabsfølelse? ”

31. januar 2018
Holmegaardshuset arbejder målrettet med familietrivsel – Men hvordan klarer personer, der selv har haft en traumatisk barndom, forældreskabet? Bliver deres hårde bandom et minde om, hvordan det absolut ikke skal være i deres familie? Eller skaber de de samme rammer for deres børn, som de selv har haft? Holmegaardshuset er helt tæt på den situation, der er virkelige for så mange kommende forældre. En situation, politikerne svigter, mener Holmegaardshuset.

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk
Holmegaardshuset - Mentalisering

Holmegaardshuset: ”Mentalisering er den vigtigste kommunikationsform”

26. januar 2018
På Holmegaardshuset er arbejdet med mentalisering en af grundstenene i det pædagogiske behandlingsarbejde med særligt udsatte børn og unge, der har deres adfærd imod sig, og derved kommer til at udstøde sig selv fra godt socialt samvær. Holmegaardshuset er her inspireret af Peter Fonagys og Janne Østergaard Hagelquists tanker om, hvordan man kan møde barnet/den unge i deres mentale tilstand lige nu.

Læs hele artiklen på Kommunikationsforum.dk

Back To Top