skip to Main Content
Holmegaardshuset_gul-fløj_lang

Om Holmegaardshuset

Vi er et opholdssted, der, akut eller planlagt, tager imod børn, unge og familier. Vi har fagligt højtuddannet personale. Arbejdet er præget af værdier og menneskesyn, der understøtter den enkeltes integritet og mulighed for udvikling og forandring. Læs mere om vores værdier her.

Vores mange faciliteter er til for at skabe en hjemlig tryghed og udbygning af kompetencer. Særlige ydelser som fx. tandlægebesøg o. lign. er inkluderet og giver en sikkerhed for, at budgetter overholdes uden uventede overraskelser.

Praktisk beliggenhed

Huset ligger i Fensmark by i gåafstand til alt fra indkøbsmuligheder, skole, bibliotek og læge til natur – alt hvad et aktivt by samfund kan byde på. Næstved ligger i cykelafstand, og der går faste busser i timedrift lige uden for døren.

Holmegaardshuset_gadekaer_

Forstander Gerda Bejder

Gerda Bejder er ejer af og forstander på opholdsstedet Holmegaardshuset. Som forstander er Gerda Bejder Holmegaardshusets øverste leder og varetager den overordnede strategiske ledelse og har desuden både det pædagogiske, personalemæssige og økonomiske ansvar. Gerda Bejder er garant for, at kvalitet, innovation og sund økonomi går hånd i hånd.

Gerda Bejder er uddannet socialpædagog, er special- og AKT-lærer, hun har læst kommunikation og pædagogik på DPU, hun er læsevejleder, læst spædbarnspsykologi, og har derudover diplomuddannelse i særligt udsatte børn og unge samt adskillige andre diplommoduler i specialpædagogik, psykologi, kommunikation og ledelse. Hun har arbejdet både som projektleder, afdelingsleder og forstander.

Back To Top