skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Herlufsholmskoven_Holmegaardshuset

Herlufsholmskoven

Herlufsholmskoven er et ofte besøgt udflugtssted for Holmegaardshuset og husets beboere. Skoven har et rigt dyreliv og en masse små skovstier, man kan bevæge sig rundt på. Skoven er næsten udelukkende en løvskov, og den skifter derfor farve i takt med årstiderne. Hvad enten det er sommer eller vinter, efterår eller forår, bruger vi skoven til at vise børn, unge og familier værdien af fællesskaber og sammenhold. Vi laver aktiviteter, der kræver samarbejde, og det hjælper beboerne til at arbejde med tålmodighed og vedholdenhed samt udvikle mentaliseringsevnen.

Herlufsholmskoven har en lang og farverig historie bag sig

I middelalderen benyttede man skovens træer til tømmer, brændsel og redskaber, mens frugter, nødder og vildt var almindelig føde for lokalindbyggerne. Kohaven, Lammehaven og Rådmændenes Have blev også brugt til kvæg, og man kan stadig ane datidens indhegning. Herlufsholmskoven er en rig naturoplevelse, der indbyder til ro og fordybelse, og den korte afstand mellem Holmegaardshuset og skoven gør det til en favoritoplevelse.

Herlufsholmskoven Holmegaardshuset

Gå tilbage til Nærområdet

Back To Top