skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Holmegaardshuset_gul-fløj_lang

Området omkring Holmegaardshuset

Holmegaardshuset bruger Sydsjællands grønne områder som en naturlig del af behandlingen. Vi plejer og udvikler menneskelige relationer ved at nyttiggøre de muligheder, Næstved, Fensmark og de omkringliggende byer samt skovområder giver os i vores dagligdag. Vores fagligt højtuddannet personale indarbejder naturoplevelser i behandlingen så ofte som muligt. Interaktion med omverdenen samt naturrige oplevelser understøtter den enkeltes mulighed for udvikling, forandring og refleksion over livet – og giver dermed et bedre udgangspunkt for at blive et ansvarligt og selvbevidst individ.

Naturoplevelser med Holmegaardshuset er varierende og forskelligartet. Vi tager på lange gåture i Herlufsholmskoven, besøger bikeparken eller nyder stilheden ved Suså Havn. Vi har også været på længere ture til Sverige med en større gruppe unge på opholdsstedet. Med andre ord er der ingen begrænsninger for, hvordan vi bruger naturen til at hjælpe beboerne.

”Vi mærker, at så snart beboerne kommer ud og oplever naturen, så lyser de op og får en større ro over sig. Det er en lille men vigtig succesoplevelse, der understøtter vores pædagogiske arbejde i hverdagen” – Gerda Bejder, forstander.

Munkebakken En Del Af Samme ås Som Vandtårnsbakken Holmegaardshuset (1)
Munkebakken_En Del Af Samme ås Som Vandtårnsbakken_Holmegaardshuset (1)
Næstved Bikepark_Holmegaardshuset_Næstved Ungdomsskole (1)
Herlufsholmskoven_Holmegaardshuset_Gjerlov.org (1)
Suså Havn_Holmegaardshuset_kilde: Leif Rostgaard Nielsen
Munkebakken En Del Af Samme ås Som Vandtårnsbakken Holmegaardshuset (1)Næstved Bikepark Holmegaardshuset Næstved Ungdomsskole (1)Herlufsholmskoven Holmegaardshuset Gjerlov.org (1)Suså Havn Holmegaardshuset Kilde: Leif Rostgaard Nielsen

Naturen nær Holmegaardshuset er gavnlig for både forældre, børn og unge

Der er ikke begrænsninger, når det kommer til at udnytte naturen. På Holmegaardshuset oplever vi, at både forældre, børn og unge trækker på nærområdet og får gavn af det. Det er ikke alderen, der bestemmer, om naturen er gavnlig eller ej. Børnene får mulighed for at bevæge kroppen og få sluppet noget energi ud. Det kan være befriende, hvis man føler, at man har meget vrede og frustration inden i. Naturen kan gavne både vores psykiske og fysiske velbefindende.

For de familier, der bor på Holmegaardshuset, er nærområdets natur et åndehul, hvor tingene pludselig bliver sat i et andet – og større – perspektiv. De mange bekymringer, udfordringer og følelser, som man kan gå rundt med, bliver sat i et modsætningsforhold til den ro og lethed, naturen tilbyder. I dagligdagen bliver beboerne mødt med valg, der skal træffes, udfordringer, der skal overvindes og følelser, der skal bearbejdes. I de grønne omgivelser er det naturen, hvis tempo vi følger. Solen går ned hver dag, bladene falder af hvert efterår, hvis skyerne er grå, regner det. Det er konsekvenser, vi ikke har indflydelse på, hvilket kan sætte tingene i perspektiv.

Back To Top