skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Familer-far-og-barn_Holmegaardshuset

RØD FLØJ


Familier og spædbørn

Vores overordnede målsætning med det pædagogiske behandlingsarbejde er at styrke og etablere tilknytningen mellem forældre og barn. Vi vil støtte og udvikle familiens ansvarlighed og evnen til at yde omsorg for barnet ved at øge forældrenes indsigt i, og forståelse for, barnets følelsesmæssige og fysiske behov. Forældrene skal, med pædagogisk behandlingsarbejde og støtte, tilegne sig færdigheder i praktiske daglige gøremål, som forudsætning for at kunne tage ansvaret for barnets basale behov. Familierne skal tillige støttes i at forbedre familiens sociale kompetencer. Alle forældre bliver tilbudt guidning, vejledning, samtaler og udviklingssamtaler, og vi støtter dem i at omsætte færdigheder til læring, der også kan anvendes uden for Holmegaardshuset. Barnet støttes i sin udvikling via omsorg og udviklingsstøttende aktiviteter såsom motorikprogrammer, babymassage, legeterapi og sensitiveringsøvelser med forældre og personale. Der afholdes udviklingssamtaler med familierne, hvor mål og delmål evalueres kontinuerligt.

Udpluk af tilbud til familierne

  • Afspænding
  • Arrangementer ud af huset til museer mv.
  • Familiemøder
  • Familieterapiforløb
  • Forældrekurser
  • Fysisk udfoldelse i motionsrum
  • Kost
  • Stimulastik
Familie Stue Holmegaardshuset
Familie_stue_Holmegaardshuset
Køkken_madlavning_Holmegaardshuset
Morgenbord På Holmegaardshuset
Småbørn_iPad_Holmegaardshuset
Frokost_kram_Holmegaardshuset
Aktivitet_klaver_Holmegaardshuset
Småbørn-aktivitetsrum_Holmegaardshuset
Holmegaardshuset_gul-fløj
Familer-far-og-barn_Holmegaardshuset
Gravide_uro_Holmegaardshuset
Forældre_baby_Holmegaardshuset
Familie Stue HolmegaardshusetKøkken Madlavning HolmegaardshusetMorgenbord På HolmegaardshusetSmåbørn IPad HolmegaardshusetFrokost Kram HolmegaardshusetAktivitet Klaver HolmegaardshusetSmåbørn Aktivitetsrum HolmegaardshusetHolmegaardshuset Gul FløjFamiler Far Og Barn HolmegaardshusetGravide Uro HolmegaardshusetForældre Baby Holmegaardshuset

Gå tilbage til vores tilbud.

Back To Top