skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Holmegaardshuset - tidlig børneindsats og samspilsbehandling

Tidlig børneindsats og samspilsbehandling

Denne uddannelse udbydes både internt og eksternt og er henvendt til professionelle med sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk baggrund.

Samspillet mellem børn og forældre er noget af det vigtigste i forhold til barnets tilknytningsudvikling og dets emotionelle og kognitive udvikling. Tidlig intervention og indsats er noget, der kan være med til at sikre kvalitet i dette samspil. På denne uddannelse er der fokus på, hvordan vi kan omsætte den teoretiske viden inden for området og bruge det aktivt i en behandlingsmæssig kontekst. Der arbejdes inden for en tilknytnings- og mentaliseringsbaseret ramme. Og vi spørger blandt andet, hvordan vi helt konkret kan implementere de teoretiske perspektiver i arbejdet med spædbørn- og småbørnsfamilier? Hvordan vi både kan yde intensiv og forebyggende behandling? Hvordan vi yder en relevant samspilsbehandling, som vil understøtte kvalitetssamspillet mellem forældre og barn?

Uddannelsen er spredt over fem moduler, og underviserne er Anna-Katherine Højland, Pernille Ploug og Nina Madsen Sjö.

Du kan læse meget mere om uddannelsen samt uddybende, praktiske informationer i kursusfolderen.

Se kursusfolder

Back To Top