skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge

NBO-metoden 

NBO-metoden (Newborn Behavioral Observations) er en certificeret tilgang til en fælles observation af spædbarnet. Det ligger til grundlag for et bedre indblik i barnets adfærd og understøtter en bedre relation til forældrene. Metoden er udviklet af professor dr. Kevin Nugent på Harvard Medical School, Boston Children´s Hospital i 90érne. I fællesskab med forældrene kigger vi på, hvordan barnet bevæger sig gennem seks stadier. De seks stadier består af: dyb søvn, REM-søvn, døsesøvn, vågenhedsstadiet, aktiv/vågen og i gråd. Observationerne danner ramme for en adfærdsprofil, som kan fortælle forældrene rigtig meget om deres spædbarn. Hos Holmegaardshuset oplever vi, at NBO-metoden medvirker til at styrke relationen mellem barn og forælder.

Hør familiebehandler Brian Mathiasen fortælle mere om NBO-metoden, hvordan vi anvender den på Holmegaardshuset, og hvad den bidrager til i relationen mellem barn og forælder.

Back To Top