skip to Main Content
Akut og planlagt opholdssted for familier, børn og unge
Holmegaardshuset_fagligt_

Faglighedens vigtighed på Holmegaardshuset

På Holmegaardshuset arbejder vi med både familier, børn og unge, som ofte kommer med en tung bagage. De kan have været udsat for grov omsorgssvigt, som har sat dybe spor. Det påvirker den måde, de reagerer i nogle situationer. Fra pædagogens side kræver det høj faglighed at håndtere de følelser, beboeren handler på. Ligeledes kræver det pædagogiske redskaber at hjælpe og støtte disse beboere, således at de efter endt ophold vil have gennemgået en udvikling.

Af disse årsager spiller fagligheden en stor rolle på Holmegaardshuset. Vi arbejder ud fra forskellige teoretiske perspektiver, som hjælper os med – i fællesskab med beboeren – at forstå de mekanismer, der ligger til grund for følelserne. Vi bliver sammen bedre til at forstå beboerens følelser; vi lærer at anse følelserne i nye perspektiver; og vi lærer, hvordan man alternativt kan handle på dem. Det er i disse processer, at udviklingen finder sted.

På Holmegaardshuset har vi nogle grundlæggende teoretiske rammer og perspektiver, som danner udgangspunkt for meget af vores arbejde. Dem kan du læse mere om under de faglige og teoretiske tilgange.

Uddannelse på Holmegaardshuset

På Holmegaardshuset er efteruddannelse en fast del af vores arbejdsgange, hvorfor alle ansatte hvert år opkvalificeres med minimum 40 lektioners undervisning. På den måde sikrer vi, at medarbejdere løbende dygtiggøres.

I uddannelserne er der stort fokus på, hvordan de faglige perspektiver kan implementeres og bruges i praksis. På den måde får medarbejderne det mest optimale ud af læringen, og de kan gå hjem efter hver undervisningsgang med nye input, som aktivt kan overføres til det daglige arbejde. Der tilbydes både interne og eksterne uddannelser, og de har stor betydning for vores arbejde på Holmegaardshuset.

Du kan læse mere om Holmegaardshuset uddannelser her.

Back To Top